Na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky sa oplatí pripraviť!

Väčšina rodičov túži poskytnúť svojim deťom čo najlepšie vzdelanie. Dnešné široké možnosti voľby neraz prinášajú starosti s rozhodovaním a zodpovednosť za správny výber. Často nestačí iba si vybrať školu, treba aj úspešne absolvovať prijímacie skúšky či celoplošné Testovanie 9 a preukázať tak predpoklady na úspešné zvládnutie zvoleného štúdia.

Rodičom deviatakov a piatakov ponúkame profesionálnu pomoc pri príprave ich dieťaťa na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky.Organizujeme kurzy:

  • pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá.
  • pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ ako prípravu na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.

Čo ponúkame?

  • kvalitných profesionálnych lektorov (u nás neučia študenti!)
  • rokmi overenú a postupne zdokonaľovanú metodiku prípravy
  • delenie žiakov do skupín podľa vstupnej úrovne vedomostí
  • študijné materiály pre žiakov, tematické a cvičné testy
  • dobre dostupné miesto konania kurzov
  • najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu
  • možnosť platby na dve splátky

Absolventi našich kurzov sa na prijímačky tešia!
Dajte nám šancu zvýšiť šance vašich detí!