Kurzy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ (2024/2025)

Príprava na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy

Miesto konania kurzov: Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava
Veľkosť skupín: cca 14 žiakov (maximum je 18)

Označenie M9-31
Predmet Matematika
Frekvencia 
stretnutí 
streda, od januára 2025 pondelok a streda
Čas 16.00 hod. - 17.30 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 28 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 56 vyuč. hodín
Cena 274,00 €

Termíny stretnutí pre kurz M9-31 (2024/2025):

október: 23
november: 6, 13, 20, 27
december: 4, 11, 18
január: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
február: 3, 5, 10, 12, 17, 19
marec: 3, 5, 10, 12, 17, 24, 26

Označenie M9-42
Predmet Matematika
Frekvencia 
stretnutí 
štvrtok, od januára 2025 utorok a štvrtok
Čas 16.00 hod. - 17.30 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 28 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 56 vyuč. hodín
Cena 274,00 €

Termíny stretnutí pre kurz M9-42 (2024/2025):

október: 24
november: 7, 14, 21, 28
december: 5, 12, 19
január: 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
február: 4, 6, 11, 13, 18, 20
marec: 4, 6, 11, 18, 20, 25, 27

Označenie S9-31
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Frekvencia 
stretnutí 
streda, od januára 2025 pondelok a streda
Čas 16.00 hod. - 17.30 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 28 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 56 vyuč. hodín
Cena 274,00 €

Termíny stretnutí pre kurz S9-31 (2024/2025):

október: 23
november: 6, 13, 20, 27
december: 4, 11, 18
január: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
február: 3, 5, 10, 12, 17, 19
marec: 3, 5, 10, 12, 17, 24, 26

Označenie S9-42
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Frekvencia 
stretnutí 
štvrtok, od januára 2025 utorok a štvrtok
Čas 16.00 hod. - 17.30 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 28 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 56 vyuč. hodín
Cena 274,00 €

Termíny stretnutí pre kurz S9-42 (2024/2025):

október: 24
november: 7, 14, 21, 28
december: 5, 12, 19
január: 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
február: 4, 6, 11, 13, 18, 20
marec: 4, 6, 11, 18, 20, 25, 27

Ak máte záujem o oba predmety (M, Sj), je možné skombinovať kurz M9-31 s kurzom S9-42 alebo kurz S9-31 s kurzom M9-42.

Pre súrodencov (dvojčatá) a pre mladších súrodencov absolventov našich kurzov (od roku 2012) poskytujeme zľavu z ceny kurzovného. Informácie poskytneme individuálne.