Prihláška do kurzov prípravy na prijímacie skúšky

Ak ste sa oboznámili s ponukou kurzov prípravy na prijímacie skúšky pre žiakov 5. ročníka alebo pre žiakov 8. a 9. ročníka a chcete si niektorý z kurzov objednať, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Pri jeho vypĺňaní používajte diakritické znamienka (dĺžne, mäkčene). Po odoslaní a potvrdení formulára vám bude vypočítaná cena a oznámené ďalšie údaje potrebné na úhradu školného.

Ak je vám niektorá položka vo formulári nejasná, prečítajte si poznámky na konci stránky, príp. zavolajte na tel. číslo 0907 494 436 v pracovných dňoch od 15.00 do 17.00 hod. alebo sa s nami skontaktujte e-mailom.

*  takto označené údaje je potrebné vyplniť

Priezvisko a meno žiaka:*
Ulica a číslo domu:*
PSČ:*
Obec:*
E-mail na kontaktnú osobu:*
Tel. č. matky (do práce alebo mobil):
Tel. č. otca (do práce alebo mobil):
Kurz pre žiakov:
Kurz z matematiky:1.)
Známka z matematiky na poslednom vysvedčení:*
Kurz zo slovenského jazyka a literatúry:1.)
Známka zo slovenčiny na poslednom vysvedčení:*
Spôsob platby: prevodom z účtu
Počet splátok:2.)
Odkiaľ ste sa dozvedeli o našich kurzoch?

Odoslaním prihlášky vyjadrujem svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami:

  • Ak vyplatený kurz zrušíte ešte pred jeho začiatkom, bude vám účtovaný storno poplatok:
    a) 25 % z ceny každého kurzu, ak ho zrušíte 7 a viac dní pred jeho začiatkom,
    b) 50 % z ceny každého kurzu, ak ho zrušíte viac ako deň a menej ako 7 dní pred jeho začiatkom,
    c) 75 % z ceny každého kurzu, ak ho zrušíte deň a menej ako deň pred jeho začiatkom.
  • Ak žiak na kurz nastúpi, jeho miesto už nie je možné zrušiť. Ak žiak kurz predčasne ukončí, úhrada za neabsolvované stretnutia sa mu nevracia.
  • Prosíme vás, aby ste nežiadali o umiestnenie dieťaťa do rovnakej skupiny s inými konkrétnymi účastníkmi kurzu. Rozhodujúcim kritériom pre ich konečné zaradenie do homogénnych skupín je výsledok vstupného testu, ktorý (v prípade otvorenia paralelných skupín) absolvujú účastnící kurzu na jednom z prvých stretnutí.3.)
  • Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu žiaka, ktorý by nevhodným správaním opakovane narúšal prácu v skupine.

Odoslaním tohto formulára dávam, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj SÚHLAS na spracovanie tu poskytnutých osobných údajov spoločnosti F solutions SK, s.r.o., IČO: 46 334 394 so sídlom na Rajeckej 40, 821 07 Bratislava. Osobné údaje budú použité na evidenciu účastníkov kurzu prípravy na prijímacie skúšky. Súhlas je poskytnutý na dobu určitú, do 31.5.2025.

Poznámky:

1.) Ak objednávate kurzy z oboch predmetov (M, Sj), nemôžete objednať súčasne tie, ktoré prebiehajú v rovnakom čase!

2.) Ak objednáte kurzy z oboch predmetov, ponúkame vám možnosť uhradiť celkovú sumu dvoma splátkami. Pri prihlásení dieťaťa do kurzu uhradíte prvú splátku, ktorej výška zodpovedá polovici z ceny kurzu. Druhú splátku je potrebné uhradiť do konca januára 2025.
3.) Každý účastník kurzu musí absolvovať vstupný test, výsledok ktorého bude slúžiť na rozdelenie detí do homogénnych skupín. Testovanie sa uskutoční v budove Gymnázia sv. Uršule na Nedbalovej ulici 6 na jednom z prvých stretnutí.