Základné informácie

Česká vzdelávacia agentúra Kurzy-Fido.cz každoročne organizuje v mnohých mestách Českej a Slovenskej republiky prípravné kurzy zamerané na štúdijné predpoklady (TSP MU, OSP Scio).

V školskom roku 2018/19 organizuje naše agentúra nasledujúce kurzy v Košiciach:

TSP MU + OSP Scio (Košice)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na všech fakultách Masarykovy univerzity (s výjimkou Lékařské fakulty) a fakultách, které vyžadují absolvování testu OSP Scio v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU a OSP Scio
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení TSP MU/OSP Scio
Hlavním cílem kurzu je zvýšení Vašich šancí na přijetí na Masarykovu univerzitu a na fakulty, které vyžadují test OSP Scio - NSZ.

Obsah kurzu

 • důkladné seznámení se strukturou TSP MU a OSP Scio, diskuse o volbě strategie přípravy na přijímací zkoušky a taktiky řešení testu naostro; podněty k sestavování vlastního plánu přípravy
 • informace o statistikách, které se týkají výsledků TSP a OSP, a jejich důsledky pro efektivní přípravu; obsahové rozdíly mezi TSP MU a OSP Scio
 • vysvětlení postupů a metod řešení úloh, které se vyskytují v jednotlivých subtestech; zvláštní důraz je kladen na „problematické“ subtesty jako numerické myšlení, analytické myšlení a kritické myšlení
 • psaní jednotlivých subtestů nanečisto, diskuse nad úlohami; absolvent kurzu bude znát nejen metody řešení jednotlivých úloh, ale i umět mezi nimi vybrat tu, která je v dané situaci nejvhodnější, zejména s ohledem na časovou náročnost a možný stres
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků vychází ze struktury TSP MU a OSP Scio a naší více než desetileté praxe ve vedení přípravných kurzů.

Tématické okruhy

 • struktura a obsah testu TSP MU a OSP Scio, strategie a plán přípravy
 • numerické myšlení TSP/analytické myšlení OSP Scio (úlohy na elementární kalkulace, číselné obrazce, definování nové operace)
 • analytické myšlení (úlohy vyžadující kombinatorické dovednosti, úlohy zaměřené na systematické zpracovávání, úlohy založené na metodě metoda rozboru případů, úlohy kvantitativního charakteru a další úlohy nevyžadující znalosti výrokové či predikátové logiky)
 • analytické myšlení - zebry, optimalizační úlohy
 • kritické myšlení (pro TSP MU)
 • úlohy z kritického, analytického a numerického myšlení v angličtině (pro TSP MU)
 • kulturní přehled (pro TSP MU)
 • verbální myšlení (TSP MU a OSP Scio)
 • prostorová představivost (TSP MU)
 • závěrečné diskuse

Forma výuky

 • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou
 • možnost telefonických/Skype konzultací po předchozí domluvě

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

16 vyučovacích hodin výuka (vyučovací hodina = 45 min)

 • víkendový kurz: sobota+neděle 23.3.+24.3.2019

Časové schéma (sobota/neděle):

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa
23. 03. 2019 24. 03. 2019 Košice 80 EUR K dispozici Přihlásit se přes e-shop scio.sk

Praktické info

Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup na kurz
 • tištěnou sadu testů studijních předpokladů TSP MU/OSP Scio (pro práci na kurzech)
 • rozšiřující a doplňující materiály v PDF (studijní opory, zejména pro numerické a analytické myšlení) pro domácí přípravu
 • možnost zúčastnit se bezplatně brněnského semináře - opakování TSP MU (14.4.2019, osm vyučovacích hodin)

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Zvládáte-li řešení většiny úloh z TSP dobře a chcete se ještě zlepšit a dosáhnout špičkového percentilu v TSP MU, dejte přednost kurzu TSP MU pro pokročilé.

Pomůže při rozhodování

 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • Lektoři kurzů TSP MU/OSP Scio mají pedagogickou praxi na MU (vedení cvičení)
 • lektoři se podíleli na tvorbě učebnic k TSP MU
 • tradiční kurz, kterým prošlo od roku 2006 několik tisíc uchazečů v ČR a SR
 • Přihlašte se na tento kurz!