Kurzy pre žiakov 5. ročníka ZŠ (2024/2025)

Príprava na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Miesto konania kurzov: Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava
Veľkosť skupín: cca 14 žiakov (maximum je 18)

Označenie ZM5-I
Predmet Matematika
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2024)
Čas 8.30 hod. - 10.00 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 20 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 40 vyuč. hodín
Cena  218,00 €


Označenie ZM5-II
Predmet Matematika
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2024)
Čas 10.10 hod. - 11.40 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 20 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 40 vyuč. hodín
Cena 218,00 €


Označenie ZS5-I
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2024)
Čas 8.30 hod. - 10.00 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah

20 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 40 vyuč. hodín
Cena 218,00 €


Označenie ZS5-II
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2024)
Čas10.10 hod. - 11.40 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah20 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 40 vyuč. hodín
Cena 218,00 €

Termíny jednotlivých stretnutí (2024/2025)

október: 26
november: 9, 16, 23, 30
december: 7, 14
január: 11, 18, 25
február: 1, 8, 15
marec: 8, 15, 22, 29
apríl: 5, 12, 26

Ak máte záujem o oba predmety (M, Sj), je možné skombinovať kurz ZM5-I s kurzom ZS5-II alebo kurz ZM5-II s kurzom ZS5-I. Poradie predmetov sa, vzhľadom na záujem o kurzy, môže zmeniť.

Pre súrodencov (dvojčatá) a pre mladších súrodencov absolventov našich kurzov (od roku 2012) poskytujeme zľavu z ceny kurzovného. Informácie poskytneme individuálne.

Organizátor: F solutions SK, s.r.o. (www.fido‐kurzy.sk) v spolupráci so spoločnosťou EXAM testing, spol. s r. o.