Kurzy pre žiakov 5. ročníka ZŠ (2023/2024)

Príprava na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Miesto konania kurzov: Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava alebo ONLINE
Veľkosť skupín: cca 14 žiakov (maximum je 18)

Označenie ZM5-I
Predmet Matematika
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2023)
Čas 8.30 hod. - 10.00 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 20 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 40 vyuč. hodín
Cena  218,00 € 
(v prepočte 5.45 € za 1 vyuč. hod. vč. DPH)


Označenie ZM5-II
Predmet Matematika
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2023)
Čas 10.10 hod. - 11.40 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah 20 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 40 vyuč. hodín
Cena 218,00 € 
(v prepočte 5.45 € za 1 vyuč. hod. vč. DPH)


Označenie ZS5-I
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2023)
Čas 8.30 hod. - 10.00 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah

20 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 40 vyuč. hodín
Cena 218,00 € 
(v prepočte 5.45 € za 1 vyuč. hod. vč. DPH)


Označenie ZS5-II
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Frekvencia
stretnutí
spravidla každá sobota (začiatok v októbri 2023)
Čas10.10 hod. - 11.40 hod. (dve 45-minútové vyuč. hodiny)
Rozsah12 stretnutí x 2 vyuč. hodiny = 24 vyuč. hodín
Cena 218,00 € 
(v prepočte 5.45 € za 1 vyuč. hod. vč. DPH)

Termíny jednotlivých stretnutí (2023/2024)

október: 21
november: 4, 11, 25
december: 2, 9, 16
január: 13, 20, 27
február: 3, 10, 17, 24
marec: 16, 23
apríl: 6, 13, 20, 27

Ak máte záujem o oba predmety (M, Sj), je možné skombinovať kurz ZM5-I s kurzom ZS5-II alebo kurz ZM5-II s kurzom ZS5-I. Poradie predmetov sa, vzhľadom na záujem o kurzy, môže zmeniť.

Pre súrodencov (dvojčatá) a pre mladších súrodencov absolventov našich kurzov (od roku 2012) poskytujeme zľavu z ceny kurzovného. Informácie poskytneme individuálne.

Organizátor: F solutions SK, s.r.o. (www.fido‐kurzy.sk) v spolupráci so spoločnosťou EXAM testing, spol. s r. o.