Výsledky testov

9. ročník

Matematika

Výsledky priebežných testov z matematiky žiakov 8. a 9. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v októbri 2023).

Slovenský jazyk a literatúra

Výsledky priebežných testov zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 8. a 9. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v októbri 2023)

5. ročník

Matematika

Výsledky priebežných testov z matematiky žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v októbri 2023).

Matematika

Výsledky priebežných testov z matematiky žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v januári 2024).

Slovenský jazyk a literatúra

Výsledky priebežných testov zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v októbri 2023).

Výsledky priebežných testov zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v januári 2024).