Výsledky testov

9. ročník

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

5. ročník

Matematika

Výsledky priebežných testov z matematiky žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v októbri 2020).

Výsledky priebežných testov z matematiky žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v januári 2021).

Slovenský jazyk a literatúra

Výsledky priebežných testov zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v októbri 2020).

Výsledky priebežných testov zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5. ročníka v kurzoch prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy (začiatok v januári 2021).