Pripravujte sa s nami!

Komplexná ponuka prípravných kurzov pre žiakov základných škôl a pre študentov stredných škôl, ktorí sa hlásia na vysoké školy v Českej republike. Prípravné kurzy pre žiakov ZŠ sú certifikované spoločnosťou EXAM testing. Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na VŠ vznikajú v spolupráci so spoločnosťou Kurzy-Fido.cz, jednou z najvýznamnejších českých agentúr zameraných na prípravné vzdelávanie.

Kvalitný a overený lektorský tím, vysoká úspešnosť na prijímacích skúškach na VŠ, pokrytie celej SR (príprava na VŠ: Bratislava a Košice, príprava na SŠ: Bratislava). Premyslená koncepcia kurzov, v cene ktorých je obsiahnuté všetko potrebné na prípravu na prijímacie skúšky.

Kurzy na VŠ v ČR

 • pripravujeme na TSP MU (Testy študijných predpokladov Masarykovej univerzity v Brne), OSP Scio (všeobecné študijné predpoklady pre Národné porovnávacie skúšky) a matematiku pre VŠE v Prahe
 • naše kurzy pokrývajú prijímacie skúšky na viac ako 40 fakúlt v ČR, vrátane všetkých fakúlt Vysokej školy ekonomickej v Prahe, väčšiny fakúlt Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty UK a iné
 • špičkový lektorský tím
 • individuálny prístup k študentom - výučba v malých skupinách
 • úspešnosť na prijímacích skúškach na VŠ v niektorých skupinách študentov prekročila 95 percent

Kurzy pre žiakov ZŠ

Prípravné kurzy pre žiakov ZŠ - certifikované spoločnosťou EXAM testing

 • pripravujeme žiakov 5. ročníka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a žiakov 8. a 9. ročníka na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy
 • využívame osvedčenú metodiku a materiály spoločnosti Exam testing
 • špičkový lektorský tím - lektori s dlhoročnou praxou v spoločnosti Exam testing
 • delenie žiakov do skupín podľa vstupnej úrovne vedomostí
 • v cene kurzu je študijný materiál pre žiakov, tematické a cvičné testy
 • miesto konania kurzov je dobre dostupné
 • na kurzoch je príjemná atmosféra
 • ponúkame najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu

Aktuality

07.12.2020
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie žiakov 5. ročníka základných škôl do prípravných kurzov na osemročné gymnáziá, ktoré sa začínajú v januári 2021 . Bližšie informácie a prihlášku nájdete v sekcii "Prípravné kurzy na SŠ". Kurzy pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl budeme otvárať až v budúcom školskom roku 2021/2022. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

20.10.2020
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky prípravné kurzy na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a stredné školy pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka základných škôl, ktoré sa začínajú v októbri 2020, sú plne obsadené. Prihlasovanie už nie je možné. Ďalšie kurzy budeme otvárať v januári 2021. Prihlasovanie umožníme k 1.12.2020. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

01.07.2020
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie žiakov 5., 8. a 9. ročníka základných škôl do prípravných kurzov na prijímacie skúšky na stredné školy a na osemročné gymnáziá, ktoré sa začínajú v októbri 2020 . Bližšie informácie a prihlášku nájdete v sekcii "Prípravné kurzy na SŠ". Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

3.6.2020
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že ďalšie kurzy budeme otvárať v októbri 2020. Prihlasovanie umožníme najskôr k 1.7.2020. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

13.1.2020
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky prípravné kurzy na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a stredné školy pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka základných škôl, ktoré sa začali v školskom roku 2019/2020, sú plne obsadené. Prihlasovanie už nie je možné. Ďalšie kurzy budeme otvárať v októbri 2020. Prihlasovanie umožníme k 1.7.2020. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami.